تصویر خبر

شماره حساب و شناسه پرداخت اماکن رفاهي جهت واريز هزينه هاي سفر

1397/08/26 بهاري

همکاران محترم شرکت مخابرات ايران و مناطق با سلام و احترام شماره حساب و شناسه پرداخت اماکن رفاهي جهت واريز هزينه هاي سفر به شرح ذيل اعلام مي شوند...

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش به صورت مجردي درمامورسراي وليعصر

1396/07/19

بدليل دوره هاي آموزشي it ,potn,apply از پذيرش معذوريم

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي درمامورسراي وليعصرازمورخ 96/07/15 لغايت96/07/19

1396/07/12

همکاران محترم ادارات رفاهي استانها به اطلاع ميرساند از مورخ 96/07/15لغايت96/07/19 به دليل تشکيل دورهاي آموزشي fttc وit پذيرش بصورت مجردي درمامورسراي وليعصر صورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نمائيد

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش

1396/06/22

عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي درمامورسراي وليعصر از مورخ 1396/06/26لغايت1396/06/28

ادامه مطلب

تصویر خبر

عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي درمامورسراي وليعصرازمورخ 96/05/21 لغايت96/05/25

1396/05/16

همکاران محترم ادارات رفاهي استانها به اطلاع ميرساند از مورخ 96/05/21 لغايت 96/05/25 بدليل آموزش توسعه سيستم مديريت عملکردکارکنان و همچنين دوره آموزش ip-oss پذيرش بصورت مجردي در مامورسراي وليعصرصورت نمي پذيرد لطفا همکاري لازم معمول نمائيد

ادامه مطلب