آرشیو اخبار 1393

1393/12/20 اطلاعيه مهم جهت پذيرش در اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12488)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12728)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12182)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12266)
1393/12/04 سهميه هاي فروردين ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12259)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12272)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11732)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11992)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 12209)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 14465)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11602)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 12013)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11498)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11649)
1393/09/17 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر تهران (تعداد بازدید : 11327)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11856)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11277)
1393/09/08 اعلام انصراف از مسافرت از طريق پايگاه رزرو اماکن رفاهي در صورت مواجه شدن با ايام تعطيل (تعداد بازدید : 12019)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11685)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11780)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11429)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11508)
1393/07/28 شرايط استرداد وجه واريزي در صورت عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12291)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11524)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11784)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11565)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11425)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي (تعداد بازدید : 11398)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 11558)
1393/06/25 عدم پذيرش مهمانان بدون حضور کارمند (تعداد بازدید : 11673)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11533)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 12005)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11442)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11292)
1393/05/15 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي کوثر تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 11137)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11934)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11910)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11931)
1393/05/15 سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12693)
1393/04/24 اطلاعيه پذيرش مهمانهاي ويلاهاي شمال فقط در قسمت پذيرش مجتمع رفاهي رستم رود (تعداد بازدید : 11967)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11642)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11808)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12053)
1393/03/28 اطلاعيه درج نظرات، پيشنهادات و انتقادات (تعداد بازدید : 11883)
1393/03/21 عدم نياز به مراجعه حضوري کارکنان به شرکت مديريت املاک (تعداد بازدید : 14949)
1393/03/03 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 11713)
1393/03/03 اطلاعيه تکميل فرم پذيرش (تعداد بازدید : 11460)
1393/03/03 اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است (تعداد بازدید : 11845)
1393/02/08 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 11413)
1393/01/18 عدم پذيرش مهمان در هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11505)