آرشیو اخبار 1393

1393/12/20 اطلاعيه مهم جهت پذيرش در اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 12055)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12280)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11739)
1393/12/06 سهميه هاي فروردين ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11742)
1393/12/04 سهميه هاي فروردين ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11802)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11881)
1393/11/11 سهميه هاي اسفند ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11350)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11587)
1393/11/01 سهميه هاي اسفند ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11709)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 13939)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11101)
1393/10/15 سهميه بهمن ماه مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11520)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11093)
1393/09/17 سهميه هاي دي ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11241)
1393/09/17 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر تهران (تعداد بازدید : 10947)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11387)
1393/09/15 سهميه هاي دي ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10915)
1393/09/08 اعلام انصراف از مسافرت از طريق پايگاه رزرو اماکن رفاهي در صورت مواجه شدن با ايام تعطيل (تعداد بازدید : 11596)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11256)
1393/08/17 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11292)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11016)
1393/08/06 سهميه هاي آذر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11165)
1393/07/28 شرايط استرداد وجه واريزي در صورت عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 11833)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11068)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11294)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11130)
1393/07/19 سهميه هاي آبان ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 10947)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي (تعداد بازدید : 10935)
1393/07/14 عدم پذيرش مهمان به صورت مجردي در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 11116)
1393/06/25 عدم پذيرش مهمانان بدون حضور کارمند (تعداد بازدید : 11252)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11157)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11580)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11013)
1393/06/22 سهميه هاي مهر ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 10916)
1393/05/15 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي کوثر تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 10754)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11459)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11452)
1393/05/15 سهميه هاي شهريور ماه 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11506)
1393/05/15 سهميه شهريور ماه 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 12132)
1393/04/24 اطلاعيه پذيرش مهمانهاي ويلاهاي شمال فقط در قسمت پذيرش مجتمع رفاهي رستم رود (تعداد بازدید : 11568)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 11243)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 11447)
1393/04/17 سهميه مرداد 93 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11620)
1393/03/28 اطلاعيه درج نظرات، پيشنهادات و انتقادات (تعداد بازدید : 11412)
1393/03/21 عدم نياز به مراجعه حضوري کارکنان به شرکت مديريت املاک (تعداد بازدید : 14554)
1393/03/03 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 11251)
1393/03/03 اطلاعيه تکميل فرم پذيرش (تعداد بازدید : 11020)
1393/03/03 اطلاعيه عدم پذيرش مهماناني که اسامي آنها در فرم پذيرش ثبت نشده است (تعداد بازدید : 11378)
1393/02/08 اطلاعيه مهم (تعداد بازدید : 10983)
1393/01/18 عدم پذيرش مهمان در هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 11051)