آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 10026)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 9975)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 10377)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10140)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 10440)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9834)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 10200)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 10272)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9942)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 10016)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 9879)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 9991)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 11011)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 10246)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 9741)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 10282)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 9666)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 9860)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 9524)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 9799)