آرشیو اخبار 1394

1394/12/22 اطلاعيه (تعداد بازدید : 5359)
1394/12/11 عدم پرداخت از طريق سايت (تعداد بازدید : 5146)
1394/11/16 صفحه تلگرام (تعداد بازدید : 6045)
1394/09/22 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5574)
1394/09/09 عدم پذيرش مهمان در هتل بهمن (تعداد بازدید : 5817)
1394/07/04 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5401)
1394/06/23 استرداد وجوه حاصل از عدم استفاده از اماکن رفاهي (تعداد بازدید : 5770)
1394/04/10 عدم پذيرش مهمان مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5772)
1394/03/18 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5323)
1394/03/06 عدم پذيرش مهمان (تعداد بازدید : 5581)
1394/02/20 عدم پذيرش مهمان در مامورسراي وليعصر (تعداد بازدید : 5299)
1394/02/14 عدم پذيرش مهمان در مهمانسراي گلبرگ تهران تا اطلاع ثانوي (تعداد بازدید : 5414)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 6491)
1394/02/09 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل بهمن مشهد (تعداد بازدید : 5647)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 5109)
1394/02/05 سهميه هاي خرداد ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 5693)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل بهمن مشه (تعداد بازدید : 5240)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 هتل ديدار کيش (تعداد بازدید : 5242)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 مهمانسراي قشم (تعداد بازدید : 5074)
1394/01/16 سهميه هاي ارديبهشت ماه 94 ويلاهاي شمال (تعداد بازدید : 5259)